Co můžete získat kurzem CSM? Odpovídá expertka na udržitelnost Lenka Heuerová

Odborníky na udržitelnost budou firmy potřebovat stále více a nároky na jejich vzdělání budou vyšší. Jednou z možností jak získat know-how od expertů v oblasti a osvojit si světové trendy je také kurz Certified Sustainability Manager (CSM) od GREEN BRANDS Academy. Jaké jsou jeho přednosti vypráví v interview odbornice na udržitelnost Lenka Heuerová.

Pro koho je kurz CSM určen a kdo z něj může nejvíc získat?

Náš kurz je primárně určen pro firemní ESG manažery a případně další vedoucí pracovníky i majitele firem, kteří se budou v blízké budoucnosti věnovat oblasti ESG a udržitelným strategiím ve svých firmách. V tomto kurzu se účastníci vzdělají v 5 důležitých vzdělávacích modulech o všech zásadních tématech spadajících do  E neboli environmentální oblasti, S – sociální i G – řízení. Budou tudíž dostatečně vzdělaní pro řízení této nové oblasti u svých zaměstnavatelů a budou dostatečně fundovaní pro spolupráci s externími ESG konzultanty.

V čem je kurz CSM výjimečný? Co jsou přednosti a unikátní kvality kurzu?

Přípravy na tento kurz trvaly jeden rok a my jsme si dali velký cíl, získat skutečné experty na danou problematiku v České republice. Záměrně jsme oslovili jednak odborníky z konzultačních společností i manažery ESG či partnery z praxe. Kurz tak získal unikátní koktejl aktuálních znalostí legislativy EU, praktických zkušeností a případových studií významných firem působících v českém prostředí.

Jakým způsobem kurz CSM předává znalosti aktivním účastníkům? Jaká je učební filozofie kurzu?

Pro výuku využíváme kombinaci aktivního i pasivního studia i více-vjemové získávání znalostí. Jednak si studenti musí nastudovat video přednášky lektorů a doporučené informační prameny či literaturu. Své znalosti si pravidelně prověří a ukotví pomocí testů a kvízů. V pravidelných měsíčních intervalech budou mít možnost se potkat s experty při osobních konzultacích a svoji odbornost pro získání certifikátu potvrdí při obhajobě případové studie, kterou studenti vypracují na téma Cesta k udržitelnosti v naší firmě. Záleží nám na tom, aby absolventi našeho kurzu prokázali významný přínos pro transformaci firem. Součástí semestrálního studia bude i exkurze ve firmě, která cestu k udržitelnosti úspěšně praktikuje ve své firemní strategii.

Mohou se na kurz přihlásit i velmi zaneprázdnění účastníci? Jak jim učební osnovy a metodika vycházejí vstříc?

Plný pracovní diář je samozřejmě fenoménem dnešní doby pro většinu manažerů. Současně chápeme, že zaneprázdněný člověk potřebuje mít možnost si určit individuální studijní režim, který bude odpovídat nejlépe jeho práci i osobnímu biorytmu. Proto účastníkům s dostatečným předstihem poskytujeme plán pevných termínů pro osobní konzultace a zkouškové termíny. Ponecháváme však v jejich kompetenci plánování části pro samo-vzdělávání.

CSM kurz kromě předání know-how a znalostí lektorů buduje i komunitu. Jak se to děje a jak může tento aspekt pomoci účastníkům v rozvoji kariéry?

Setkávání, sdílení a propojování lidí v rámci studia je dalším bonusem, který považujeme za důležitý pro získávání know-how v udržitelnosti. Udržitelnost a ESG je zcela nový obor, ve kterém se žádná firma nemůže uzavřít před okolním světem. Filozofie udržitelnosti je zcela opačná. Zde není konkurent nepřítelem, ale naopak inspirací a v oblasti udržitelnosti může být i spojencem.

Základem CSM kurzu jsou odborníci, kteří jako lektoři předají své znalosti účastníkům. Na koho se mohou zájemci těšit v roli lektorů?

Jak jsem již zmínila v předchozím textu, spolupráci na našem vzdělávání v ESG přijali skuteční profesionálové v této oblasti a zkušení manažeři významných firem. Ne všichni jsou z časových i teritoriálních důvodů schopni být se studenty osobně v kontaktu při pravidelných konzultacích. Všichni účastníci kurzu se však budou vzdělávat prostřednictvím e-learningu od těchto osobností: Dan Heuer, Lukáš Rolf, Julian Toth, Martina Šihánová, Ivan Jakúbek, Jana Bábiková, Lenka Heuerová, Radmila Svobodová, Soňa Klepek Jonášová, Vojtěch PilnáčekRadim Kohoutek, Ivan Tučník, Martin Volf, Viktor Třebický, David Janků a Hana Matějková Fábíková.