5 věcí, které musí manažer udržitelnosti vědět

Z hlediska finančních investic, udržení pracovní síly a zákazníků se stala kritickou otázkou, jaké kroky v oblasti udržitelnosti podniknou společnosti v následujících letech. Z tohoto důvodu je celosvětově i v případě největších světových společností obrovský nedostatek specialistů na udržitelnost, kteří dokážou udržitelnost začlenit do fungování společnosti. Co musí takový manažer udržitelnosti vědět?

Celosvětově je nedostatek specialistů na udržitelnost: šéf zelené politiky v Google nedávno zveřejnil, že největší společnosti na globálním trhu (jako Coca-Cola, LEGO nebo Meta/Facebook) hledají ESG (environment, social, governance, tj. environmentální, sociální, podnikové manažery.

Tento trend je cítit i v Česku, kde se aspekty ESG stávají stále důležitějšími z hlediska financování/investic, udržení pracovní síly (employer branding) a v menší míře získávání zákazníků. ESG a udržitelnost jsou dnes vážnými problémy s finančním rizikem, protože stále více bank se rozhoduje omezovat půjčky svým zákazníkům, kteří nemají odpovědnou strategii nulové čisté, tedy uhlíkové stopy. Od roku 2023 existuje ohlašovací povinnost ESG i pro tuzemské kotované společnosti, proto je důležité, aby společnosti zaměstnávaly nebo měly jako smluvní partnery kvalifikované manažery udržitelnosti.

Co musí manažer udržitelnosti vědět? Na otázku odpovídají Gábor Lévai a András Wiszkidenszky, kteří byli v loňském roce průkopníky kurzu Certified Sustainability Manager (CSM).

1. Přístup stakeholderů:

nestačí zavést například selektivní sběr odpadu ve firmě – to je jednoduchá, velkolepá, dobře komunikovaná akce, ale ve skutečnosti to příliš nezlepšuje environmentální a sociální dopad. Místo toho musí manažer udržitelnosti reprezentovat přístup stakeholderů, který vyžaduje více pozorování a reflexe, to znamená, že musí zmapovat požadavky své společnosti a s přihlédnutím k nim určit, jakou strategii stojí za to následovat. Těchto stakeholderů se totiž kroky přímo či nepřímo dotknou a jejich prostřednictvím lze znásobit pozitivní dopad na společnost a životní prostředí.

2. Pochopení základních pojmů:

ESG je relativně nový obor, v mezinárodním obchodním světě a v tisku proto koluje spousta nových odborných termínů. Samotný koncept udržitelnosti je hodně rozsáhlý, takže CSM musí vědět, jak jej zasadit do kontextu a co s tím může udělat. A k tomu všemu je potřeba poznávat a následně sledovat mezinárodní trendy.

3. Dopadový přístup:

rozhodování, která akce má skutečně velký dopad (to je označováno anglickým slovem impact, což zde znamená pozitivní sociální a environmentální dopad), a která se tak pouze jeví a spadá do kategorie greenwashingu, tedy komunikačního triku bez obsahu. A samozřejmě se musí měřit vše: bez měření dopadu nebude společnost schopna vytvořit skutečnou, odpovědnou ESG strategii, což může v dlouhodobém horizontu způsobit ztrátu mladých pracovníků a zákazníků nebo finanční potíže.

4. Zpráva o udržitelnosti:

v životě firem je to zpráva o udržitelnosti nebo ESG, která dává představu o environmentálních, sociálních a etických aspiracích společnosti. Může to být tištěná nebo digitální publikace, webová stránka, jde o to, že za její přípravu a obsah odpovídá manažer udržitelnosti. (Dobrá) zpráva o udržitelnosti je klíčem k zásadní transparentnosti a poctivosti.

5. Odborná komunita:

Stejně jako u jiných profesí se nejedná o osamělý boj, pro dobrého manažera udržitelnosti je užitečné znát organizace, společnosti a vynikající osobnosti, na které se může obrátit, stojí-li tváří v tvář profesní výzvě nebo chce-li se dále rozvíjet. Kurz CSM může sloužit jako taková komunita například díky učitelům a dvěma ročníkům studentů.