CERTIFIED SUSTAINABILITY MANAGER

Komplexní kurz manažerů udržitelnosti

Firmy a jiné ekonomické subjekty se stále více zapojují do boje proti negativním změnám klimatu. Kurz Certified Sustainability Manager (CSM) nabízí vědecké i prakticky zaměřené znalosti potřebné k tomu, aby pomohly organizacím na jejich cestě k environmentální udržitelnosti. Po úspěšném absolvování kurzu budou účastníci schopni vypracovat pro svoji organizaci dlouhodobou environmentální strategii nebo krátkodobý či střednědobý akční plán. Kurz je zakončen zkouškou a po jeho úspěšném absolvování obdrží klienti certifikát CSM.

Více »

Naše vzdělávací kurzy poskytují studentům znalosti od předních odborníků na udržitelnost.

Poplatek zahrnuje kompletní kurzovné včetně poplatku za zkoušku a roční členství v GB Academy pro ty, kteří úspěšně složí závěrečnou zkoušku. Kurzovné zahrnuje přístup k online vzdělávacím modulům a souvisejícímu obsahu po dobu trvání kurzu, osobní konzultace s lektory, případové studie, přístup k přednáškám o „dobré praxi“, projednání akčního plánu vypracovaného účastníky a osobní zkoušku.

Pro zájemce máme připraveny i speciální nabídky za zvýhodněných podmínek. Speciální slevu ve výši 30% z původní ceny kurzu s omezeným počtem míst nabízíme organizacím, kteří jsou nositeli ocenění GREEN BRANDS. Kromě toho nabízíme 21% slevu z celkové ceny pro klienty Fair Venture a Impact Metrics.

*Partnerské slevy lze uplatnit po ověření.

Pro více informací o slevách nebo platebních a fakturačních metodách nás kontaktujte na adrese veronika.daova@gbacademy.online!

Cena / registrace


37 900 CZK + DPH*

V září 2024 zahajujeme CSM kurz, na který se můžete registrovat vyplněním formuláře.

Kurz sestává z online studia a osobních konzultací a je zakončeno závěrečnou zkouškou.

*Pro více informací o cenách a slevách klikněte na tlačítko Více.

Po absolvování kurzu bude účastník schopen ve své vlastní společnosti:

 • proniknout do problematiky udržitelnosti a ESG,
 • identifikovat klíčové výzvy v oblasti udržitelnosti,
 • posoudit potřeby klíčových zainteresovaných stran v oblasti udržitelnosti,
 • vypracovat návrh akčního plánu zaměřeného na udržitelné aktivity,
 • předložit tento návrh klíčovým osobám s rozhodovací pravomocí.

Kurz je určen pro Vás, pokud

 • chcete nastoupit kariéru ESG manažera,
 • aspekty ESG a rozvoj účinné strategie udržitelnosti jsou pro vaši společnost prioritou,
 • chcete začít novou kariéru v oblasti udržitelnosti,
 • chcete pracovat s odborníky a seznámit se s celosvětově uznávanými postupy a normami udržitelnosti,
 • zajímáte se o zelenou ekonomiku, oběhové hospodářství a inovativní řešení udržitelnosti.

Kurz není vhodný pro Vás, pokud

 • nemáte alespoň dvouletou praxi ve společnosti,
 • nemáte vysokoškolské vzdělání.

Učební plán

Učební plán byl vypracován za účasti lektorů kurzu a skládá se z 5 modulů a 20 studijních jednotek. Každý týden bude v online rozhraní „otevřen“ jeden předmět (plánované pořadí je uvedeno níže). Všechny studijní jednotky jsou zakončeny znalostním testem. Otevřené studijní jednotky budou účastníkům k dispozici průběžně během kurzu.

1. Úvod do udržitelnosti

 • Stručná historie udržitelnosti
 • Ekonomické souvislosti udržitelnosti
 • Biodiverzita; Trendy 2023-24
 • Přínosy udržitelného podnikání

2. Měření udržitelnosti

 • Základy měření sociálního dopadu
 • Komplexní nástroje pro posuzování vlivu na životní prostředí a akreditaci
 • Výpočet uhlíkové stopy
 • Zpráva o udržitelnosti

3. Správa zdrojů

 • Facility management
 • Vodní hospodářství
 • Energetický management
 • Odpadové hospodářství

4. Design produktů a služeb

 • Cirkulární ekonomika
 • Nákup & dodavatelé
 • Obaly
 • Distribuce, logistika, lean&green

5. Udržitelné řízení podniků

 • Udržitelnost a zaměstnanci
 • Komunikace vs. greenwashing
 • CSR / CSV
 • Odpovědné financování

Harmonogram kurzu

Během 180hodinového vzdělávání se studenti seznámí s různými aspekty udržitelnosti prostřednictvím 20 studijních jednotek v 5 modulech.

Kurz trvá 6 měsíců. Jeden modul je určen pro studium v 1 měsíci, t. j. jedna studijní jednotka se v průměru absolvuje za 1 týden.

Více »

Každá studijní jednotka se skládá z online videí, cvičení, případových studií, doporučené literatury a dalších doplňkových materiálů.

Studium každého modulu je zakončeno osobní konzultací a praktickým cvičením.

Po absolvování pěti modulů studenti prokáží své znalosti a jejich praktické využití před zkušební komisí prostřednictvím případové studie s akčním plánem udržitelnosti podniku.

Informace o zkoušce pro kurz CSM


Na konci kurzu se mohou ke zkoušce přihlásit studenti, kteří splňují všechny následující podmínky:

 • Splnění úkolů v rozhraní studijního materiálu pro každou studijní jednotku na minimálně 80 % v každé jednotce.
 • Účast na osobních konzultacích (v rámci povolené míry – 1 absence).
 • Odevzdání závěrečných úkolů za první čtyři moduly nejméně dva týdny před zkouškou.
 • Zaslání prezentace určené k obhajobě u zkoušky e-mailem nejméně 2 pracovní dny před zkouškou.

Zkouška probíhá osobně a uchazeč musí představit akční plán udržitelnosti podniku na základě nabytých vědomostí.

LEKTOŘI KURZU CSM

member image

Dan Heuer

Konzultant udržitelnosti ve společnosti Fair Venture

member image

Julian Toth

Provozní ředitel Mezinárodního centra pro udržitelné financování

member image

Lenka Heuerová

Spolumajitel společnosti Fair Venture s.r.o.

member image

Lukáš Rolf

Ředitel společnosti Změna k lepšímu

member image

Martin Volf

Výzkumný pracovník v oblasti navrhování udržitelných budov na ČVUT v Praze, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov.

member image

Martina Šilhánová

Vedoucí oddělení udržitelnosti CZ&SK ve společnosti Nestlé Česko

member image

Soňa Klepek Jonášová

Zakladatel Institutu oběhového hospodářství

member image

Vojtěch Pilnáček

Odborník na udržitelné hospodaření s odpady

Proč se zapojit?

Studium vám poskytne praktické nástroje a perspektivy, které vám umožní s jistotou řešit výzvy v oblasti firemní komunikace o udržitelnosti, ať už jde o mediální kampaně, akce nebo design produktů, a úspěšně tak reprezentovat vaši společnost/klienta a zároveň mít skutečný environmentální a sociální dopad – přinášet dobro pro svět.

Staňte se odborníkem na udržitelnost!