Specialized sustainability manager ENERGETICKÝ PRŮMYSL

Kurz pro ESG i další manažery v českých firmách, kteří řeší energetický management, případně přechod na OZE.

Společný vzdělávací projekt GB Academy a firem Solved a Fair Venture

Náš 7 týdenní kurz pro ESG manažery i další pracovníky v českých firmách, kde rezonují otázky udržitelné energetiky. Cílem kurzu je zvýšit vzdělanost odborné veřejnosti a manažerů z korporátní sféry v energetických otázkách, odstranit předsudky a stereotypy ve firemních strategiích v dané oblasti a informovat o nových možnostech a trendech při udržitelném řešení energetických otázek.

Naše vzdělávací kurzy poskytují studentům aktuální poznatky od předních odborníků na udržitelnost.

Začátek: Podzim 2024

Co se naučíte?

Účastníci získají komplexní pohled na koncepci moderní energetiky ve firmách, pochopí pojem negawatty, neboli jaká energie je pro firmu „skutečně zelená“ energie.
Naučí se využívat nové typy energií pro firemní rozvoj a získají dostatek znalostí pro rozhodování o inovativních cestách pro udržitelné hospodaření s firemní energíí.
Současně studenti pochopí souvislosti v pojmech komunitní energetika, agregace a flexibilita.

Staňte se odborníkem na udržitelnost!