SSM – POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL

Kurz pro ESG manažery v potravinářských firmách a dodavatele do obchodních řetězců.

Společný vzdělávací projekt GB Academy a firem Solved a Fair Venture

Náš 7 týdenní kurz pro ESG manažery firem z oblasti potravinářského průmyslu a souvisejících oborů , kteří řeší otázky udržitelného podnikání a nastavování dlouhodobých strategií pro snížení negativní stopy a posílení aktivit pro ochranu klimatu. Cílem kurzu je představit potravinářský průmysl z hlediska ESG jako komplexní soubor mnoha vzájemně se ovlivňujících procesů a subjektů napříč dodavatelsko-odběratelským řetězcem vztaženým k firmě jako výrobci potravinářských produktů či obchodníků s nimi. Výuka má nejen inspirovat, ale zejména poskytnout nástroje pro hodnocení procesu výroby produktu, přes cestu ke konečnému spotřebiteli a následnou konzumaci z hlediska principů a podmínek udržitelného a odpovědného chování firmy.

Naše vzdělávací kurzy poskytují studentům aktuální poznatky od předních odborníků na udržitelnost.

Začátek: Podzim 2024

Co se naučíte?

Účastníci získají komplexní pohled na oblast potravinářského průmyslu jako klíčového oboru ekonomiky. Získají znalosti o řízení ESG, problematice uhlíkové stopy a SBTi i finančních hlediscích udržitelnosti v potravinářství. Obeznámí se s problematikou managementu zdrojů, nejvýznamnějšími otázkami výroby, problémy odběratelů i spotřebitelů. V neposlední řadě se seznámí se současnými trendy, které v udržitelném potravinářství vstupují na trh, s palčivou otázkou plýtvání potravinami a možnostmi, jak tomuto fenoménu účinně předcházet.

Staňte se odborníkem na udržitelnost!